Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ,,Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok’’ współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018).

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ,,Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych’’ zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. ,,Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok’’, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących, poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne oraz poradnictwo społeczno-prawne i udzielanie informacji nt. uprawnień, usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Treść zapytania ofertowego w załączniku.
Termin składania ofert: do 22.01.2021 r. 

Zapytanie ofertowe druk

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.