Samorząd Województwa Lubelskiego Patronem Bezpieczeństwa Osób z Dysfunkcją Wzroku

ulotka
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

LUBELSKIEGO

PATRONEM  BEZPIECZEŃSTWA OSÓB

Z  DYSFUNKCJĄ WZROKU

Sylwester Peryt

 

 

Oddajemy do Państwa rąk publikację o istotnym znaczeniu z punktu widzenia osób z dysfunkcją narządu wzroku, ale także ważną dla instytucji i osób odpowiedzialnych za najszerzej rozumiane bezpieczeństwo osób niewidomych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Przedstawiamy w niniejszym opracowaniu najważniejsze obszary funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, kierując się głównie Konwencją praw osób z niepełnosprawnością, ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 roku.

Do sprawy zagrożeń w różnych obszarach życia osób z niepełnosprawnością wzrokową należy podejść ze szczególną troską i powagą. Naczelną dewizą wynikającą z zapisów wspomnianej konwencji jest to, że osoby te powinny mieć zapewnione bezpieczeństwo w samodzielnym funkcjonowaniu, na równi ze wszystkimi obywatelami. Z drugiej strony w żadnym przypadku nie powinny one ponosić dodatkowych kosztów życia wynikających z ich niepełnosprawności. Ważnym przesłaniem konwencji w końcu jest i to, że stosowanie jej zapisów ma zapobiegać dyskryminacji i wykluczaniu osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach życia.

Zamysłem realizatorów projektu, którego owocem jest niniejsza publikacja było to, by uświadomić różnorodność zagrożeń, z którymi zderzają się osoby z niepełnosprawnością wzrokową dla nich samych, jak i dla wszystkich odpowiedzialnych osób za stwarzanie warunków godnego i bezpiecznego życia całego społeczeństwa. Próbowaliśmy zidentyfikować i nazwać poszczególne zagrożenia, jak też udzielić rad jak je niwelować.

Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy się niełatwego zadania, bo ogrom problemów znacznie przekracza możliwości objętościowe tej publikacji. Dlatego mamy świadomość, że poglądy wyrażone na łamach niniejszego opracowania mogą mieć niekiedy charakter subiektywny. Wyrażamy jednak nadzieję, że publikacja ta posłuży do rozpoczęcia działań w zakresie istotnych zmian na rzecz poprawy sytuacji osób niewidomych w zakresie bezpieczeństwa ogólnego i stanowić będzie pierwszy krok na tej niełatwej ale możliwej do pokonania drodze.

Pełny tekst publikacji znajdziecie państwo na naszej stronie www.pzn.lublin.pl.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.