Regulacje prawne na rok 2017

 

  1. Opłata audiowizualna

Ulgi abonamentowe dla osób niewidomych w roku 2017 będą przysługiwały na obecnie obowiązujących zasadach.

Na posiedzeniu sejmu posłowie przekazali projekt ustawy o składce audiowizualnej do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, zgodnie, z którym opłata audiowizualna będzie wprowadzona w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności rząd podejmie prace nad uszczelnieniem obecnego systemu pobierania abonamentu RTV, dlatego zdecydowano  o zawieszeniu  prac nad wprowadzeniem składki audiowizualnej.

 

  1. Ulgi transportowe

Ostatni komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest następujący:

„Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje

zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”

Senat skutecznie podjął prace nad przesunięciem terminu wejścia ustawy na 1 stycznia 2018 roku. 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nowelizacją w przyszłym roku ulgi transportowe dla osób niewidomych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 

  1. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje miały pojawić się z dniem 1 października 2016 roku. Okazało się, że stosowne przepisy zostały odroczone, a nowe legitymacje będą obowiązywać od 1 sierpnia roku 2017. Taką zmianę zapowiadał Krzysztof Michałkiewicz – pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych argumentując, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie państwa na rok 2016. W związku z tym resort pracy wraz z biurem pełnomocnika podjął działania legislacyjne, aby przesunąć wejście w życie przepisów o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie oczekujemy na projekt rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który określi wzór oraz szczegółowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.