Procedury

 

 PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY

Poniżej publikujemy dokumenty w ramach procedury rozeznania rynku na usługi pośrednictwa pracy.

Rozeznanie pośrednictwo pracy PZN

Opublikowano 04 marca 2019 r.

WYNIK PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU-SALE

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę wynajmu sal szkoleniowych najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez: Lubelską Akademię Usług Szkoleniowych oraz Pana Przemysława Kozłowskiego.

Opublikowano 16 listopada 2018.

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL

Poniżej publikujemy dokumenty w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem sal.

rozeznania wynajem sal

FORMULARZ OFERTY_sale

Opublikowano 14 listopada 2018.

WYNIK PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę doradztwa zawodowego została wybrana oferta Pana Łukasza Łukasika.

Opublikowano 14 listopada 2018.

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU- USŁUGA DORADZTWA ZAWODOWEGO

Poniżej publikujemy dokumenty w ramach procedury rozeznania rynku na doradztwo zawodowe.

rozeznanie doradztwo zawodowe PZN

FORMULARZ OFERTY

Opublikowano 10 listopada 2018.