OKR

Przewodnicząca

Alicja Walczuk

Z-ca przewodniczącego

Krystyna Siwek

Członkowie:

Wanda Podolska 

Wanda Iracka

Alina Ruda

Stanisław Iluk

Agnieszka Wierzejska

Tomasz Skrzypiec