O lepsze jutro

Projekt skierowany jest

  • DOROSŁYCH  – POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (LUB RÓWNOWAŻNE)
  • DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Którym zapewniamy:

  1. Zajęcia indywidualne z zakresu:

–       samoobsługi i wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi

–       orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską

–       nauki pisma punktowego brajl

–       podstaw obsługi komputera, z wykorzystaniem specjalistycznych programów

  1. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i ich rodziców
  2. Rehabilitację podstawową i społeczną osób dorosłych prowadzoną w sposób ciągły
  3. Wczesną interwencję i rehabilitację dzieci i młodzieży prowadzoną w sposób ciągły

Projekt trwa do 31 marca 2015 roku.

   Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.