Dane Okręgu

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG LUBELSKI

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

20-407 Lublin, al. Piłsudskiego 17

KRS 0000007330

Konto:

                            Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 9512 5619

NIP 712-25-42-792                   REGON 431213392