Zarząd Okręgu

Prezydium ZO:

 • Maria Olszak – prezes ZO
 • Iwona Skowron – w-ce prezes ZO
 • Beata Chraścina – w-ce prezes ZO
 • Aleksander Kalinowski – w-ce prezes ZO
 • Zbigniew Nastaj – sekretarz ZO
 • Marian Ostojewski – skarbnik ZO

Członkowie  ZO:

 • Teresa Bardak
 • Ryszard Mizak    
 • Łucja Hojda                     
 • Krystyna Dziadosz        
 • Grażyna Dudek
 • Krystyna Potrzyszcz      
 • Mirosław Szkodziński     
 • Małgorzata Kowalik         
 • Teresa Goławska  
 • Ryszard Turyk       
 • Marzena Smaga                    
 • Antoni Cupryn
 • Wiesław Różewicz
 • Iwona  Skowron     
 • Jadwiga Polak        
 • Sabina Napierała    
 • Maria Wołoszyn
 • Barbara Jabłońska
 • Grażyna Kowalczuk
 • Adela Tulidowicz
 • Maria Bartnik
 • Beata Chraścina