Szkolenie ” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

                          Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dotację Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch  szkoleń dla niewidomych i słabowidzących pn.” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić  w  Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4.

Szkolenia odbędą się w dniach:

– pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,

– drugie 3.11-9.11.2017 roku.

W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy  przekażą uczestnikom wiedzę na  tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi  korzystanie z nowoczesnych  urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe  ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.

Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.

Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem okręgów PZN .

Kryteria naboru:

Szkolenie numer 1 ( 15.10- 21.10.br)

Kandydat na szkolenie:

  osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,

– wiek do 55 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Szkolenie numer 2 (3.11- 9.11. br)

Kandydat na szkolenie:

– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat

 – wiek do 45 lat

– wykształcenie co najmniej średnie

–  w przypadku przewodnika   osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.