Sekcja Niewidomych Masażystów

Sekcja Niewidomych Masażystów to grupa wsparcia działająca przy Okręgu Lubelskim PZN, która  zrzesza  osoby niewidome i słabo widzące  posiadające wykształcenie w zawodzie masażysty.

Członkowie Sekcji mają możliwości  m.in. :

  • uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez OL, które mają na celu doskonalenie warsztatu pracy, zapoznawanie masażystów z nowymi technikami pracy, wymianę zawodowych doświadczeń a przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a tym samym utrzymanie bądź uzyskanie zatrudnienia na wolnym rynku pracy.
  • brać udział w organizowanych spotkaniach informacyjno – integracyjnych członków sekcji w siedzibie Okręgu

 

Skład Zarządu SNM:

Przewodniczący                  ?        Dariusz Kierepka

Z-ca Przewodniczącego    –         Stanisław Jargiło

Sekretarz                                –        Jan Dzwonkowski