Protest dot. § 6 załącznika nr 4 do uchwały nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011r.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski protestuje przeciw zawężeniu uprawnienia do otrzymania abonamentu typu ?N?, po wniesieniu opłaty tylko do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Z załącznika do uchwały Rady Miasta wynika, że w sposób preferencyjny traktowane są osoby posiadające pojazd i pracujące w strefie płatnego parkowania.

Karta parkingowa wydawana przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dotyczy osoby a nie samochodu co świadczy o tym, że osoba niepełnosprawna nie musi być właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu. Osoba pracująca w strefie płatnego parkowania może przywozić do pracy osobę niepełnosprawną pracującą również w centrum. Dotyczy to w szczególności pracujących osób niewidomych stopnia znacznego posiadających karty parkingowe.

Dlatego bardzo gorąco prosimy Panią Pełnomocnik o bardzo wnikliwe i rozważne przeanalizowanie istniejącej sytuacji, a w konsekwencji wniesienie o dokonanie niezbędnych korekt do uchwały Rady Miasta.

Wyrażamy przekonanie, że w obliczu ratyfikowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw osób niepełnosprawnych niedopatrzenie w uchwale Rady Miasta powodujące w konsekwencji dyskryminację innych niepełnosprawności poza aparatem ruchu, zostanie uzupełnione.

Z nadzieją i wielkim oczekiwaniem na pozytywną decyzję Pani Pełnomocnik pozostajemy w ufności zrozumienia sytuacji osób pracujących całkowicie niewidomych.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.