Rekrutacja

REKRUTACJA

Informujemy, że w okresie od X 2018 do VI 2019 trwa rekrutacja do projektu „Lubelski Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych”.

Projekt skierowany jest do 80 osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), które nie pracują i są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Kryteria rekrutacyjne:

-wiek – powyżej 18 roku życia (oświadczenie)
-osoba z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności)
-status osoby biernej zawodowo  (oświadczenie)
-miejsce zamieszkania -gminy o wysokim wskaźniku ubóstwa z terenu woj.lubelskiego (oświadczenie)
-status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej(oświadczenie)
-pozytywna postawa względem pracy i motywacja do zmiany sytuacji społecznej i zawodowej-chęć podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w  projekcie (wynik rozmowy kwalifikacyjnej)

Premiowany jest udział kobiet  i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rekrutacja jest prowadzona w turach 20 osobowych (IV tury).

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny zamieszczony poniżej i przesłać go wraz z kopią/skanem orzeczenia o niepełnosprawności na adres e-mail projektu:

projekt.pznol@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PZN- pobierz

W razie pytań prosimy o wysłanie zapytania na adres mailowy projektu.