PRACA

W związku z realizacją projektu „Pomocne dłonie – 2019” poszukujemy osoby do pracy w charakterze ASYSTENTA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCHna terenie Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie
  • znajomość problemów osób niewidomych i słabowidzących
  • predyspozycje osobowościowe i fizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
  • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, takt, dyskrecja, umiejętność słuchania i panowania nad sobą

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie osób z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności:

– pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego (związanych z załatwianiem spraw urzędowych, robieniem zakupów, przemieszczaniem się i towarzyszeniu w wizytach lekarskich i miejscach kultu)

 – towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich (muzeum, teatr, kino, koncert itp.), 

– wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, pomoc w wypełnianiu niezbędnych druków, wymaganych do uzyskiwania świadczeń, 

– pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie dzieciom do 18 roku życia z niepełnosprawnością wzroku,

 – czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, – pomoc w pisaniu pism, listów, odpowiedzi na pisma urzędowe, 

– organizowanie i pomoc w dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce (np. praca, szkoła, lekarz, urzędy, kościół, znajomi, rodzina itp.)

– pomoc w przemieszczaniu się na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe. 

Oprócz spraw bieżących asystent może podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania beneficjenta.

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

Proponujemy:

umowę zlecenie (średnio 89 godzin miesięcznie)

praca od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV

Korespondencyjnie lub osobiście:   

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
al. Piłsudskiego17
20-407 Lublin

mailowo:

pzn.lublin@wp.pl (z dopiskiem: „asystent osoby niewidomej – Biała Podlaska” w temacie wiadomości).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych dokumentach dołączonych do złożonej aplikacji dla celów prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu na stronie www.pzn.lublin.pl

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.