OKR

Przewodnicząca

Halina Walczykiewicz

Z-ca przewodniczącego

Krystyna Siwek

Członkowie:

Wanda Podolska 

Bernardyna Litwiniuk

Krystyna Siwek

Elżbieta Krzyżowska

Helena Bełz

Wanda Iracka

Danuta Borek

Alina Ruda