Dane Okręgu

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG LUBELSKI

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 13

KRS 0000007330

Konto: BPH S.A. 96 1060 0076 0000 3200 0133 5249

NIP 712-25-42-792                   REGON 431213392