Archiwa autora: PZN OL

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do 08.10.2015r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do 08.10.2015r. Szanowni delegaci, Drodzy goście, „Wszystkie ludzkie istoty są wolne i równe pod względem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Osoby niewidome i słabowidzące, członkowie Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych Ogłoszenie

Osoby niewidome i słabowidzące, członkowie Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych               Ogłoszenie do pobrania

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Zmiana adresu

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje o zmianie adresu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Jak wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie w aktywnym poszukiwaniu pracy? Jak przekonać ich najbliższe otoczenie, że niepełnosprawność nie ogranicza na polu zawodowym? I wreszcie co zrobić, by pracodawcy docenili ich jako pracowników?

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, jego założyciele, drogowskazy ideowe i dzień dzisiejszy

MODEST SĘKOWSKI (1920 ? 1972 ) Modest Sękowski zapisał się w historii Lublina jako wybitny działacz gospodarczy i humanista. Był pionierem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w skali ogólnopolskiej, działaczem społecznym i samorządowym na Lubelszczyźnie oraz założycielem wraz z grupą niewidomych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment