Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ,,Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok’’ współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018).

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ,,Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych’’ zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. ,,Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok’’, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących, poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne oraz poradnictwo społeczno-prawne i udzielanie informacji nt. uprawnień, usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Treść zapytania ofertowego w załączniku.
Termin składania ofert: do 22.01.2021 r. 

Zapytanie ofertowe druk

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oddział Zamość im Stanleya Świderskiego

Uchwała XXII/2/6/2020 w sprawie nadania imienia Stanleya Świderskiego Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgu Lubelskiego oddział w Zamościu, przyjęta na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego w dniach 29-30.06.2020r.

Na podstawie §34 pt 2 Statutu PZN Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego uchwala co następuje:

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oddział Zamość ul. Spadek 35 Zamość otrzymuje nazwę Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oddział Zamość im. Stanleya Świderskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium PZN Okręgu Lubelskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie świetlicy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski jest realizatorem umów, nr UEB/000001/03/D na kwotę 5 292,00 zł i nr UEB/000002/03/D na kwotę 3 780,00 zł, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 zł

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wsparciem dla naszej organizacji w okresie trwającego stanu epidemii COVID-19

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski uprzejmie informuje, że w okresie 08.05.2020r. – 31.12.2020r., jest beneficjentem umowy nr 157/PROO/5/2020, o realizację zadania pod tytułem Ratujmy infrastrukturę PZN Okręg Lubelski w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Umowa zawarta pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a PZN Okręg Lubelski, dotyczy bieżącego utrzymania infrastruktury Stowarzyszenia tj. siedziby Okręgu, Oddziału w Zamościu oraz Kół terenowych w powiatach województwa lubelskiego, w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną w Polsce wywołaną koronawirusem COVID -19. Kwota dofinansowania ze środków NIW-CRSO w ramach Programu wynosi 10 000 złotych. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Oferta Pracy – Asystent

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski z siedzibą w Lublinie

Al. J. Piłsudskiego 17, Tel. 81-441-53-25 email: lubelski@pzn.org.pl ogłasza nabór na stanowisko:

– Asystent osoby niepełnosprawnej 

Wymagania:

-osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 

Lub

– osoba z wykształceniem co najmniej średnim, z co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe wymagania: 

– pełna uczciwość, rzetelność, umiejętność w komunikowaniu się, kultura osobista.

Obowiązki:

– pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służb zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji

– załatwieniu spraw urzędowych

– nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami

– korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Dodatkowe informacje: Osoby zakwalifikowane do zatrudnienia odbędą dodatkowo kurs prowadzony prze PZN OL którego celem jest nabycie umiejętności z zakresu przewodnika osoby całkowicie niewidomej. 

Forma zatrudnienia: Umowa cywilnoprawna, średnio miesięcznie 90 godzin.

Miejsce pracy: teren miasta Lubin

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy drogą osobistego zgłoszenia, telefoniczną, mailową. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment