Akademia samodzielności

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zaprasza do udziału w projekcie pn. „Akademia samodzielności, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie całego województwa lubelskiego poprzez specjalistyczne wsparcie i rozszerzenie dotychczasowej oferty rehabilitacyjnej o nowe działania mające na celu rozwinięcie niezbędnych umiejętności, sprawności, wiedzy i sposobów działania bezwzrokowego i/lub z wykorzystaniem resztek wzroku.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2015. do 31 marca 2017 roku, w siedzibie PZN OL w Lublinie przy Al. J. Piłsudskiego 17 oraz w Oddziale Zamość, przy ul. Spadek 35.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu wzroku lub inny równoważny dokument potwierdzający rodzaj niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
  2. rehabilitacja indywidualna z zakresu samoobsługi
  3. rehabilitacja indywidualna z zakresu orientacji przestrzennej
  4. nauka pisma brajla
  5. tyfloedukacja prozdrowotna dla niewidomych chorych na cukrzycę
  6. zajęcia komputerowe
  7. psychologiczne
  8. terapia widzenia*
  9. wczesne wspomaganie rozwoju*
  10. rehabilitacja ruchowa*

* forma wsparcia skierowana wyłącznie do osób niepełnoletnich.

Szczegółowe Informacje o Projekcie umieszczone zostaną na stronie internetowej www.pzn.lublin.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: pzn.lublin@wp.pl lub bezpośrednio z Pracownikami Projektu pod nr 81 441 53 25 (Lublin), 84 638 59 11(Zamość)

Koordynator Projektu: Renata Burdzicka

 

dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja udziału w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie